“ซือดะ” มอบผลิตภัณฑ์แก่ สถานสงเคราะห์และฝึกฝนวิชาชีพเด็กกำพร้า

เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องชาวมุสลิม

 

ชื่อ กิดาการ นิพรรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ซือดะ” บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับชาวมุสลิม นำทีมมอบผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่สถานสงเคราะห์และฝึกฝนวิชาชีพเด็กกำพร้า บ้านซัยยิดะห์ นะฟีซะห์ ซัมส์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายประเสิร์ฐ ทับแล ผู้ดูแลเด็กกำพร้า  บ้านอัซซัยยิดะฮุ นะฟีซะฮุ วัมสุ เพื่อการสงเคราะห์และฝึกฝนวิชาชีพเด็กกำพร้า เป็นผู้รับมอบ   ณ สถานถานสงเคราะห์และฝึกฝนวิชาชีพเด็กกำพร้า บ้านซัยยิดะห์ นะฟีซะห์ ซัมส์ ศูนย์กลางอิสลามกลาง รามคำแหงซอย2กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้