ตำแหน่งงาน เพศ จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณฺ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ไม่จำกัด 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ป.โท บริหารธุรกิจหรือการตลาด 10 ปีขึ้นไป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Key Account ไม่จำกัด 1 35 ปีขึ้นไป ป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป
ผู้จัดการ กลยุทธ์การตลาด ไม่จำกัด 1 30-35 ปี ป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด ไม่จำกัด 2 25-35 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
ผูู้ช่วยหัวหน้าแผนก Key Account การตลาด ไม่จำกัด 1 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด  ไม่จำกัด 4 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ การตลาด ไม่จำกัด 2 29-35 ปี ปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

หัวหน้าหน่วย Trade Marketing การตลาด

ไมจำกัด 1 25-35 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

หัวหน้าหน่วยชงชิมทั่วประเทศ การตลาด

ไม่จำกัด 1 25-36 ปี ปวส.ขึ้นไป 1 ปีขึ้นไป

หัวหน้า(MC)กิจกรรมพิเศษ การตลาด

ไม่จำกัด 4 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป -

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ 

ไม่จำกัด 1 20-35 ปี ป.ตรี สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

สถาปนิก สำนักกรรมการผู้จัดการ

ชาย 1 22-35 ปี ป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

ช่างไฟฟ้า M1,M4 (วิศวกรรม 1)

ชาย 2

22 ปีขึ้นไป

ปวช. ปวส. ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง/อีเล็กทรอนิคส์ 1 ปี

ช่างไฟฟ้า M2,M3 (วิศวกรรม2)

ชาย 5

20-35 ปี

ปวช.,ปวส ไฟฟ้ากำลัง 0-2 ปี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ล่ามพม่า) วางแผนการผลิต

หญิง 1

23 ปีขึ้นไป

ปวช.-ป.ตรี มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์ -

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักฯ/วางแผน

ชาย 5

25-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป -

พนักงานประจำร้าน Quick Truck

หญิง 3

18 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส. 1 ปีขึันไป

 

วิธีการสมัคร

  สม้ครผ่านทาง e-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง
  ติดต่อ
  คุณปวีณ์พัชญ์
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
  42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
  โทร : 02-8115101-6 แฟลกซ์ : 02-8114989
  E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th