ลำดับ ตำแหน่งงาน แผนก / ฝ่าย เพศ จำนวน อายุ คุณสมบัติ ประสบการณฺ์
1 รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด การตลาด ไม่จำกัด 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ป.โท บริหารธุรกิจหรือการตลาด 10 ปีขึ้นไป
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Key Account การตลาด ไม่จำกัด 1 35 ปีขึ้นไป ป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป
3 Management Trainee การตลาด หญิง 1 30 ปีขึ้นไป ป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
4 ผู้จัดการ กลยุทธ์การตลาด การตลาด ไม่จำกัด 1 30-35 ปี ป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
5 ผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด ไม่จำกัด 2 30-35 ปี ป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
6 หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด  การตลาด ไม่จำกัด 2 25-35 ปี ป.ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
7 หัวหน้าแผนก Key Account การตลาด ไม่จำกัด 2 30 ปีขึ้นไป ป. ตรี การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
8 ผูู้ช่วยหัวหน้าแผนก Key Account การตลาด ไม่จำกัด 1 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
9 หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด  การตลาด ไม่จำกัด 3 25-38 ปี ปวส.-ป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
10 หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ การตลาด ไม่จำกัด 2 25-35 ปี ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 1 ปีขึ้นไป
11 หัวหน้าหน่วย Trad Marketing การตลาด ไม่จำกัด 2 25-35 ปี ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา 1 ปีขึ้นไป
12

พนักงาน(MC)กิจกรรมพิเศษ

การตลาด

ไม่จำกัด 4 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป -
13

เจ้าหน้าที่

บริหารผลิตภัณฑ์ 

ไม่จำกัด 1 20-35 ปี ป.ตรี สถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
14

พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร)

การตลาด

ชาย 1 25-35 ปี ม.3 ขึ้นไป (ใบขับขี่ชนิดที่ 1 ขึ้นไป) -
15

พนักงานกิจกรรมพิเศษ

การตลาด

ไม่จำกัด 4 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป -
16

พนักงานขับรถประจำ Quick Truck

การตลาด

ชาย 1 25-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ (ใบขับขี่ชนิดที่ 2) 1 ปีขึ้นไป
17

พนักงานประจำร้าน Quick Truck

การตลาด

หญิง 3 18 ปีขึ้นไป ปวช. ปวส. 1 ปีขึ้นไป
18

พนักงานประกอบอาหารประจำร้าน Quick Truck

การตลาด

หญิง 4 20-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ 1 ปีขึ้นไป
19

พนักงานประจำร้าน Quick Truck

สำนักกิจการฯ

หญิง 2 20-35 ปี ม.3 - ปวช. -
20

หัวหน้าหน่วยพัฒนาธุรกิจ 3

พัฒนาธุรกิจ 3

ไม่จำกัด 1 20-40 ปี ป.ตรี ป.โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง -
21

เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่ 2

จัดซื้อ

ชาย 1 20-35 ปี ม.6, ปวช., ปวส.ไม่จำกัดสาขา -
22

พนักงานขาย

จามจุรี/กรุงเทพฯ

ชาย 1 25 - 40 ม.6 ขึ้นไป -
23

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรรม 1

ชาย 1 25 - 40 ปี ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ 2 ปีขึ้นไป
24

ช่างไฟฟ้า M.1

วิศวกรรม 1

ชาย 2

22 ปีขึ้นไป

ปวช. ปวส. ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง/อีเล็กทรอนิกส์ 1 ปีขึ้นไป
25

ช่างไฟฟ้า M2,M.3

วิศวกรรม 2

ชาย 5

20-35 ปี

ปวช.,ปวส ไฟฟ้ากำลัง  -
26 ช่างซ่อมบำรุง M.2, M5 วิศวกรรมโยธา ชาย 3 22 - 30 ปี ปวช. ปวส. ไฟฟ้ากำลัง/อีเล็กทรอนิกส์/ช่างกลโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
27

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

สำนักฯ/วางแผนฯ

ไม่จำกัด 6

25-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป -
28 เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชี1 หญิง 1 20 - 35 ปี ปวส.-ป.ตรี บัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง -
            เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  

 

วิธีการสมัคร

  สม้ครผ่านทาง e-mail , จดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเอง
  ติดต่อ
  คุณปวีณ์พัชญ์
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
  42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
  โทร : 02-8115101-6 แฟลกซ์ : 02-8114989
  E-mail : hrd@waiwai.co.th , recruit@waiwai.co.th