ผงปรุงสำเร็จรูป รสหมูทรงเครื่อง รสเด็ด
รสเด็ด Pork Soup Powder
ติดต่อสอบถาม
ส่วนประกอบที่สำคัญ 
เกลือ 55%
น้ำตาล 27%
ผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมต) 9%
เนื้อหมูผง 1%
กระเทียมผง 3%
กระเทียมอบ 2%
ใช้ไดโซเดียม-5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์ เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ